Selecteer een pagina

Het beroep tegen het besluit van de ACM inzake de Marktanalyse Lokale Toegang (kenmerk ACM/UIT/609917), hier. Het beroep tegen het besluit van de ACM op basis van artikel 6.3, derde lid, van de Telecommunicatiewet (kenmerk ACM/UIT/609928), hier.