Op 4 september 2023 heeft YouCa zienswijzen ingediend op de ontwerpbesluiten van ACM d.d. 8 juli 2023. Zienswijze op het ontwerpbesluit artikel 6.3 lid 3 Tw vindt u hier. Zienswijze op het ontwerpbesluit MA lokale internettoegang vindt u...